>

20 Anys treballant a la mida dels nostres clients

Una mica d'història

Machouse SL va ser constituïda com a societat a l'any 1991. Inicialment va néixer com a empresa de suport, formació i distribució per a usuaris d'ordinadors Apple - Macintosh. Va ser en 1996 quan l'empresa emprén un nou camí i es centra en el desenvolupament de software per a les tecnologies de la informació i comunicació (TIC), especialment a les dedicades a la creació de Web Sites i tot el relacionat amb la World Wide Web.

En 1998 s'uneix a Multiplo i s'integra dins de la seva estructura, mantenint la seva independència com a societat i la seva identitat en l'àmbit comercial.

L'any 2016 vam complir 20 anys d'aquesta nova etapa, oferint desenvolupaments, suport i solucions als nostres clients. Durant tots aquests anys no només hem adquirit una notable experiència en el sector, també hem tingut l'oportunitat de conèixer a molts professionals que han confiat en nosaltres i amb els quals hem establert una estreta relació.